Blog

02-10-2017

Huurachterstand van drie maanden nog altijd voldoende voor ontbinding van de huurovereenkomst!

Sinds jaar en dag komt in de jurisprudentie de regel terug dat een huurachterstand van drie of meer maanden voldoende is voor de verhuurder om met succes een huurovereenkomst te kunnen ontbinden. Toch wees de kantonrechter in Almere in november 2016 een vordering van de woningcorporatie tot ontbinding van de huurovereenkomst af ondanks dat er een naast een forse huurachterstand ook sprake was van structureel te late huurbetalingen, het in strijd met de huurovereenkomst niet zelf bewonen van de woning en het veroorzaken van overlast en kweken van hennep in de woning. De woonbelangen van de huurder werden boven de financiële belangen van de woningcorporatie gesteld.

De woningcorporatie liet het er niet bij zitten en is samen met een advocaat bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in beroep gegaan het vonnis van de kantonrechter. Het Gerechtshof oordeelde in haar arrest van 22 augustus 2017 anders dan de kantonrechter en heeft de huurovereenkomst alsnog ontbonden.

Het Gerechtshof concludeerde dat een huurachterstand van drie maanden, terwijl de huurder ook de getroffen betalingsregeling niet nakwam, reeds voldoende ernstig was om tot ontbinding van de huurovereenkomst over te gaan. De overige omstandigheden en de woonbelangen van de huurder werden ondergeschikt aan de betalingsachterstand geacht.

De advocaten van Best Law Advocaten staan zowel verhuurders als huurders bij indien er sprake is een vordering tot ontbinding van een huurovereenkomst. Indien u door één van de ervaren huurrecht advocaten bijgestaan wenst te worden neemt u dan vrijblijvend contact op met mr. Leon Dressel of mr. Jorg Siebelt van Best Law Advocaten.